Kaip atsirado tango

Autorius: | Komentarai 46 Komentarai »
Temos: istorija

Gobernar – es poblar

Pasibaigus Caudillo Juan Manuel de Rosa diktatūrai, į Argentiną iš išeivijos sugrįžo daugelis intelektualų bei valstybės veikėjų. Domingo Faustino Sarmiento bei juristas Juan Bautista Alberdi, kurie buvo susipažinę su Europos kultūrine bei politine mintimi, mąstė, kaip galima būtų organizuoti bei modernizuoti jauną naciją. Jų darbai tapo gigantiško apgyvendinimo projekto pagrindu. 1845 m. Sarmiento paskelbė išeivijoje sukurtą esė “Facundo – civilizacija ir barbariškumas”. Argentina Sarmiento veikale susidėjo iš dviejų polių: iš vienos pusės – sostinė Buenos Airės, kuriose Sarmiento matė įgyvendintus europietiškos civilizacijos pasiekimus bei idealus, iš kitos – neapgyvendintą, milžinišką pampos dykumą, kuri autoriui buvo barbariškumo sinonimas. Tarp šių abiejų polių, Sarmiento manymu, vyko nuolatinė kova, kuri galų gale turėjo pasibaigti civilizuoto pasaulio pergale. Todėl autoriaus padarė tokią išvadą – į pampos tolius reikia “nešti taiką”, t.y. išžudyti ten gyvenančius indėnus ir jų vietoje apgyvendinti išsilavinusius, darbščius europiečius. Kartu su imigrantais šaknis Argentinoje turėjo įleisti prancūzų filosofija, anglų technikos know-how, vokiečių darbštumas. Juristas ir valstybės veikėjas Juan Batista Alberdi tuometinio laikmečio nuomonę suformulavo išgarsėjusiu sakiniu:gobernar es poblar, t.y. valdyti – reiškia apgyvendinti.

Ši maksima buvo netrukus įgyvendinta. Praėjus metams po diktatoriaus Rosa nuvertimo, buvo sukurtas įstatyminis pagridas imigrantų politikai vykdyti. Pilietybės suteikimas buvo supaprastintas. Buenos Airėse statomi būstai atvykėliams, spausdinamos brošiūros, o kartais net padengiama dalis kelionės išlaidų. Paspartintas ir “taikos nešimas” į pampą, – šaltakraujiškai ir efektyviai. Taip vadinamose campañas de desierto – dykumų karo žygiuose – argentiniečių kareiviai beveik visiškai išnaikino vietinius indėnus. 1845 m. pirmosios europiečių imigrantų šeimos pasiekė Argentinos krantus. Netrukus imigracija turėjo išaugti iki neįsivaizduojamų mastų, kadangi situacija Europoje pasidarė labai palanki liberaliai nusiteikusių Argentinos mąstytojų bei politikų troškimui.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jums galėtų būti įdomu taip pat:

  • Lunfardo Žodis „lombardo“ kilo iš italų kalbos ir reiškia vagis, įsilaužėlis, plėšikas. Metams bėgant jis tra...
  • Tango Río de la Platoje Tango istorijoje dominuoja Argentina. Kartais - Paryžius. Bet Urugvajus pernelyg dažnai nuvertinamas...
  • Aistros ir nostalgijos sostinė – Buenos Airės Buenos Airės — anaiptol ne spalvų margumynas, kur knibžda indėnų ir metisų palikuonys. Čia tarp įsta...