Kodėl – SALIDA?

Autorius: | Komentarai Laukiame jūsų komentarų! »
Temos: istorija, kalba

Kiekvienas pradedantis tango šokėjas yra mokęsis šio žingsnio. Tiksliau – būtent nuo šio žingsnio ir prasidėjo jo tango pradžiamokslis. Kodėl? Kodėl tango, improvizacijos šokis turi nors ir vieną, bet standartizuotą figūrą? Koks tas standartas ir kam jis? Ir galiausiai, kodėl jis taip vadinamas – salida?

Lietuvių-ispanų kalbų žodynas pateikia tokias šio žodžio reikšmes:

salida f 1) (iš)ėjimas; (iš)vykimas; (iš)skridimas; (iš)plaukimas; a la s. del trabajo einant iš darbo; s. de emergencia atsarginis išėjimas (durys); 2) (šviesulio) patekėjimas; 3) (upės) patvinimas, išsiliejimas, potvynis, 4) kom. (iš)pardavimas; išvežimas, eksportas; 5) rinka; buscar s. a los productos ieškoti rinkos gaminiams; 6) išėjimas; išleidimas; (iš)spausdinimas (pvz. knygos); 7) prk. galimybė; išeitis; perspektyva; tener muchas ~s turėti plačias perspektyvas; 8 ) proga; dingstis; 9) (moksleivių ir pan.) laida; 10) buh. išlaidos, sąnaudos; 11) kar. išpuolis; 12) av. kovinis skrydis; 13) šnek. išdaiga; Ø s. de baño maudymosi chalatas; s. de pie de banco ‹de tono› netaktas; s. de teatro apsiaustas; tener s. a atsidaryti, išeiti į (apie duris).

Daugelis šokėjų stebisi, kodėl šokio pradžią žymi žodis, reiškiantis išėjimą. Iš tikrųjų šį žodį reikėtų sieti su vyro kvietimu šokti salimos a bailar?, kas reikštų eime šokti? arba tiesiog ar galima? Taigi salida šiuo atveju kilusi iš ispanų kalbos veiksmažodžio salir ir reiškia ne išėjimą, o tiesiog šokio pradžią.

Daniel Trenner atsakė į daugelį klausimų, susijusių su šio žingsnio kilme. Jo nuomone, senieji milongueros nėra nieko girdėję apie jokį “pagrindinį žingsnį”. Tačiau po devynerius metus trukusių stebėjimų ir pokalbių su Buenos Airių šokėjais seniorais, jis priėjo šių išvadų apie salidą:

1. Visų pirma jūs nerasite dviejų šokėjų, vienodai apibūdinančių šį žingsnį. Šio pagrindinio žingsnio variacijų gausybė tiesiog stulbinama. Vienas įdomiausių Daniel Trenner užsiėmimų – paklausti senųjų milonguerų, kiek salidų jie moką.

2. Ir antra, jūs niekada neišvysite, kad milonguero pradėtų šokį žingsniu atgal nematydamas, kas dedasi už jo nugaros, išskyrus tuos retus atvejus, kai visos kitos kryptys būdavo neįmanomos dėl vietos stokos. Bet tai įvykdavo tik itin retais, išimtiniais atvejais. Tango šokėjas savo šokį visada pradeda šoniniu žingsniu į kairę. Išimtys – šokėjai, patys duodantys tango pamokas.

Tokiõs šokio figūros, standartiškai susidedančios iš aštuonių paralelinių žingsnių, ir visame pasaulyje vadinamos salida, milongueros nesimokė niekada gyvenime. Šį žingsnį jie pašiepdami vadindavo el básico academico. Panašu, kad jį išrado “tango for export frakcija”, kitaip sakant – scenos šokėjai.

Tačiau kodėl ši, eksportui skirta šokio figūra pradedama žingsniu atgal? Atsakymo reikia ieškoti Antonio Todaro ir Raúl Bravo šokio mokykloje, kuri penktajame ir šeštajame dešimtmetyje turėjo didžiulę įtaką modernaus sceninio tango formavimuisi. Todaro išgarsėjo kaip daugelio jaunosios kartos sceninio tango atlikėjų mokytojas.

Tačiau vaikinai duodavo ir privačias pamokas, kurios dažniausiai vykdavo šokiams nepritaikytose, mažose patalpose. Visoms žingsnių sekoms buvo būdinga tendencija sumažinti žingsnį, kurį vėliau, scenoje galima buvo visapusiškai išvystyti. Jie pradėjo naudoti penkių žingsnių seką, kurią mes šiandien vadiname pagrindiniu žingsniu: dešine atgal, kaire į šoną, į priekį, į priekį, moters kryžius – tai buvo paprasčiausias būdas, kaip iš kambario pakraščio patekti į kambario vidurį, kad būtų galima toliau vystyti pradėtą temą.

Todaro ir Bravo mokiniai įsisavino ir perėmė šią žingsnių seką – ji leisdavo atsikvėpti ir susikaupti prieš sudėtingą žingsnį. Jie buvo ir pirmieji mokytojai, davę argentinietiškojo tango pamokas už Argentinos ribų, o jų mokomas pagrindinis žingsnis dažnai ir likdavo vienintelis, kurį atsiminė užsienyje.

Be to, šis žingsnis buvo pakankamai paprastas, kad jį galėtų įsisavinti ir gringos. Su šiuo išradimu atsirado ir žingsnių skaičiavimas, kadangi patys užsieniečiai to pageidavo, o ir mokyti taip buvo paprasčiau.

Taip devintojo dešimtmečio pabaigoje jis tapo universaliu standartiniu tango žingsniu, skambiu salidos pavadinimu.

Šaltiniai: Ispanų-lietuvių kalbų žodynas. Valdas V. Petrauskas. Vilnius, leidykla “Žodynas”, 2001
What is the Basic in social Dancing the Argentine Tango? by Daniel Trenner, 1996
Tango – L archyvas

Jums galėtų būti įdomu taip pat: