Milongos etiketas

Autorius: | Komentarai 29 Komentarai »
Temos: teorija

Milonga 1. Sugrupuota muzika. Grojama muzika yra sugrupuota į rinkinėlius, kurių kiekvienas susideda iš 4-5 dainų. Toks rinkinėlis vadinamas tanda. Pavyzdžiui, vienas po kito grojami vieno orkestro, panašaus stiliaus ir nuotaikos tango. Ypač didelį dėmesį šokėjai skiria ketvirtojo, penktojo ir šeštojo dešimtmečio orkestrams. Dažniausiai šokėjai turi savo mėgstamiausią orkestrą. Kita tanda, pavyzdžiui, gali būti Argentinos valso arba milongos. Priimta, kad pagal vieną tandą šokama su tuo pačiu partneriu.

2. Pertraukos tarp tango šokių. Po kelių tandų, milongos viduryje dažniausiai daroma “pertrauka” – šokama grojant Lotynų Amerikos muzikai. Tai gali būti merengue, salsa, cumbia, arba net amerikietiškasis svingas. Po to vėl grojami įvairių orkestrų, skirtingų nuotaikų tango. Pertraukų tarp tandų metu priimta sėdėti. Tuo metu groja muzika (trumpas dainuojamasis fragmentas, vadinamas cortina ( uždanga), kurios metu niekas nešoka, todėl visi grįžta prie savo staliukų.

3. Kvietimo šokti ritualas. Žvilgsniai, – tai taip pat žaidimas. Egzistuoja senamadiškas pakvietimo šokti būdas, kuomet vyras ar moteris žvilgsniu pakviečia šokio. Net jeigu jis/ji ir sėdi kitame salės gale, ir jie nepažįstami, sugautas žvilgsnis reiškia pakvietimą. Linktelėjimas, galvos palenkimas, šypsena arba mestas žvilgsnis į šokių aikštelę reiškia sutikimą ar patvirtinimą. Vyras atsistoja ir eina link damos staliuko. Ji jo laukia šokių aikštelės pakraštyje. Jiems reikia tik akimirkos, kad atsistotų vienas priešais kitą, pakeltų rankas ir apsikabintų. Šis ritualas suteiks šokiui tai, ko negalima patirti šokant kitus šokius.

4. Keitimasis partneriais. Kitai tandai kviečiamas kitas parneris ar partnerė. Net jei nenorima šokti su tuo pačiu parneriu visos tandos, privalu sušokti su partneriu/partnere bent dvi melodijas. Vienos melodijos nepakanka, juk jūs ką tik susitikote. Kita taisyklė. Tarp dainų, svarstydami ar tęsite šokį su tuo pačiu asmeniu, jūs liekate stovėti toje pačioje šokių aikštelės vietoje ir šnekučiuojatės.

5. Šokėjų muzikalumas, taktiškumas. Suskambus naujai melodijai, vis dar bendraujama ir neskubama pradėti šokio nuo pirmųjų muzikos taktų. Po to beveik vienu metu vyrai pakelia rankas, apkabina damas, ir poros vėl pradeda judėti. Šiam momentui reikia būti gerai pasiruošus. Jeigu stovėsite vietoje, jūs kliudysite kitiems. Tačiau pradėti šokį anksčiau nei kiti, reikštų netaktą šokančiųjų atžvilgiu: tai tas pats, kaip pradėti valgyti nesulaukus, kol bus aptarnauti kiti. Ši minutė leidžia geriau pažinti savo partnerį (jeigu jūs dar nebuvote pažįstami), įsiklausyti į muziką ir pasiruošti ją interpretuoti.

6.Jokių susidūrimų šokių aikštelėje. Pirmiausia, nepriklausomai nuo to, kiek perpildyta būtų salė, paprastai niekas su niekuo nususiduria. Improvizuoti tango šokyje reiškia sugebėti pakeisti savo mintis, partnerės judesių kryptį bet kurio žingsnelio viduryje tam, kad lengvai būtų išvengta susidūrimo. Jūs taip pat galite daryti mažesnius judesius. Pamąstykite, kaip atrodytų miniatiūrinis boleo ar mažytės aštuoniukės (ocho), atliekamos tiksliai ir suprantamai? Perpildytoje šokių aikštelėje minia nulems jūsų šokio formą. Perpildyta salė – iššūkis jūsų kūrybingumui, todėl žvelkite į tai su pasitenkinimu. Į mažus judesius žiūrėkite kaip į intymesnę ir išraiškingesnę šokio formą, kurią sukuria nepalankios sąlygos ir tango įtampa.

7. Laikykitės bendros šokio krypties. Tango, valsas ir milonga šokami pagal šokio liniją prieš laikrodžio rodyklę. Kai kuriuose klubuose pamatysite poras, šokančias pagal išorinį šokių aikštelės rato perimetrą. Ši erdvė pasirenkama dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, galima šokti ilgesnę atkarpą palei ilguosius salės kraštus. Ir antra, šokant pagal šį aikštelės kraštą reikia saugotis galimo susidūrimo tik iš vienos pusės (aišku, jeigu tik neužkliūsite už staliukų). Jeigu šokiui pasirenkamas vidinis ratas, stenkitės ten ir pasilikti, judėkite ne per greitai, bet ir ne per lėtai.

8. Gerbkite kitų šokėjų erdvę. Ne visi žingsneliai, atliekami šokant tango, tinka milongai (tango vakarėliui). Greičiausiai pamatysite vos keletą gancho. Bet kuris judesys, išardantis glaudų apkabinimą (poziciją poroje), vargu ar tinka milongai. Jeigu atliekate sandwichito, darykite jį nediduką, nesugriaudami poros “karkaso”. Milongoje atliekami nepretenzingi ir kuklūs judesiai, pavyzdžiui vietoje gigantiškų boleo išvysite tik subtilų pasukimą ir palingavimą. Negalima vesti damos taip, kad ji atliktų daugybę sudėtingų žingsnelių ir atbulinių ocho, tačiau jūs išvysite milijonus šių žingsnelių atlikimo galimybių. Svarbiausia, kad paprasti elementai būtų perdaromi taip, kad ir jums pačiam būtų sunku juos atkartoti. Muzikalumas – toks šio žaidimo pavadinimas, tai individualumo ir kūrybingumo, bendravimo, kontrolės, subtilumo švelnumo išraiška. Kol nešokate, galite daug ko pasimokyti tiesiog stebėdami. Kadangi įsiminti daugybę sudėtingų derinių gana sudėtinga, galite stebėti daugybę mažų kojomis atliekamų judesių ir pabandyti atkartoti juos. Galite stebėti, kaip šokėjai laiko vienas kitą apsikabinę, kaip skirtingai poros interpretuoja muziką.

9. Etiketas tarp partnerių šokio metu. Šokdami partneriai nesikalba ir pabaigia šokį su paskutine nata arba pirmąja sekunde po melodijos pabaigos. Jeigu jums sako gracias (isp. ačiū) pasibaigus šokiui, tai reiškia, kad jūsų partneris/partnerė nebenori su jumis šokti kito šokio. (Taigi, jeigu norite šokti su tuo pačiu partneriu/partnere, neskubėkite dėkoti). Pasibaigus tandai, vyrai palydi damas prie jų staliukų ir grįžta prie savųjų.

10. Vakaro pabaiga. Dar viena milongai (šokių vakarui) būdinga taisyklė: milonga visuomet baigiasi, nuskambėjus Cumparsitai. Tai nerašyta taisyklė. Po šio kūrinio visi supranta, kad laikas skirstytis namo.

Šaltinis: Evening etiqette at the argentine social dance hall:
the milonga, by Rebecca Shulman, copyright Daniel Trenner
Tango-L atsiliepimai, Eugenia Spitkovsky ir Chan Park pamokų medžiaga
Nuotrauka: Milonga en el Viejo Correo

Jums galėtų būti įdomu taip pat: