Išlyginta suknelė

Autorius: | Komentarai Laukiame jūsų komentarų! »
Temos: literatūra, literatūra ir menas

neriniaiDaugelį kartų savęs klausiau, kodėl man vi- siškai nepatinka kviesti vyrus šokio, tuo labiau kad čia, San Sebastiane tai – įprasta?

Atsakymas paprastas: todėl, kad man patinka tango. Ir ne tik šokis ar jo muzika, bet ir pats milongos ritualas.

Jau vien sėdėti ir matyti vyrą, kurį sekiojai savo žvilgsniu jau keletą tango, besiartinantį prie tavęs, ištiesiantį ranką, klausiantį tavęs: “ar galėčiau?…”

Ak!

Šį momentą dievinu ne mažiau nei patį tango, kurį po to einu šokti. Lygiai kaip ir laukimą šokių aikštelėje, kol jis apglėbs mane savo ranka prieš pradedant šokti.

Man taip patinka šis jausmas, kad kiekvieną žingsnį žengiu tik ten, kur nori eiti jis, papuošimus (dėl manęs jų gali būti kuo mažiau) naudodama tik tam tinkamais momentais, ir aišku, žinodama, kad jokiu būdu neturiu apriboti jo ketinimų (jaučiuosi dėkinga vyrams, sugebantiems klausytis moterų, kad jos galėtų parodyti, ką gali).

O kai baigiamas šokti vienas, du ar trys tango (arba tiek tango, kiek sutaria abi puses, nebūtinai žodžiais), jis tave palydi link tavo stalelio, arba ne… bet prieš pasitraukdamas visuomet atsisveikina. Nes tas greitas formalus tandos atšokimas ir atsisveikinimas, viduryje salės paliekant moterį, kažkaip trikdo ir verčia jaustis nejaukiai…

Daugelis moterų mano, kad tai yra mačizmas, nežinau… Man tai – labiau mandagumas, tikrai ne mačizmas. Tačiau kiekvienam mūsų tango patinka dėl skirtingų priežasčių. O man jis beveik patinka net ir tada, jeigu man tenka lyginti suknelę*, nes manęs niekas nekviečia šokio.

Sakau “beveik”, nes nenorėčiau būti suprasta neteisingai, o juk tuomet manęs niekas nebekviestų šokio, ypač turint omenyje vyrų stygių milongose…

* lyginti suknelę – “planchar la ropa” pažodinis vertimas “ramstyti sienas”, t.y. laukti, kol tave pakvies šokio.

Šaltinis: Boletín de información Tanguera de periodicidad imprevisible.
Número 2. JULIO-AGOSTO-2001
Iliustracija: Leonardo Faillace,
Serie “Afrodita”, 1987

Jums galėtų būti įdomu taip pat: